CƠ CẤU TỔ CHỨC NHÀ TRƯỜNG

Đăng lúc: 10:30:56 06/05/2020 (GMT+7)

Ban giám hiệu, tổ chuyên môn, tổ hành chính, các thành phần khác

 

Cơ cấu tổ chức: Ban giám hiệu, Tổ trưởng chuyên môn, Tổ hành chính, Thành phần khác

CƠ CẤU TỔ CHỨC NHÀ TRƯỜNG.

I. Ban giám hiệu

TT

Họ tên

Chức vụ

Số ĐT/mail

Ghi chú

1

Lê Thị Hồng

Hiệu trưởng

0912004368

hongluutailieu@gmail.com

 

2

Lê Như Cảnh

Phó hiệu trưởng

0987999656

canhthquanghung@gmail.com

 

II.Tổ trưởng chuyên môn:

TT

Họ tên

Chức vụ

Số ĐT/mail

Ghi chú

1

Nguyễn Thị Thanh

Tổ phó CM khối 1

0855778123

 

2

Lê Thị Tâm

Tổ phó CM khối 2

0975034441

 

3

Mai Thị Thủy

Tổ trưởng CM khối 3

0949356485

 

4

Trần Văn Tuấn

Tổ phó CM khối 4

0913621729

 

5

Nguyễn Thị Tâm

Tổ trưởng CM khối 5

0913987863

 

6

Dương Thị Vân

Tổ trưởng CM khối ĐT

0913065833

 

II. Tổ hành chính:

TT

Họ tên

Chức vụ

Số ĐT/mail

Ghi chú

1

Nguyễn Thị Thanh

CBTV-Tổ trưởng

0914858402

thanhto85@gmail.com

 

3

Lê Thị Đào

Kê Toán

0919214658

daokt1985@gmail.com

 

I.Thành phần khác

TT

Họ tên

Chức vụ

Số ĐT/mail

Ghi chú

1

Thị Đào

Chủ tịch Hội CTĐ

0919214658

 

2

Thị Huệ

TPT Đội

0918289476

 

3

Nguyễn Thị Thanh

Thư ký HĐ

0855778123

 

4

Trần Văn Tuấn

Trưởng ban TTND

0913621729

 

 

 

Quê tôi

 

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
6156